واحد فنی مهندسی شرکت تولید داروبا  چهل و یک نفر کادر مجرب که درراس آن دفترفنی قراردارد در زمینه نظارت بر امور فنی کارخانه ، طراحی پروژه ها ، تدوین دستورالعمل های فنی و چک لیست های دستگاهها ، تدوین شناسنامه دستگاهها ، تدوین پیش نویس قرارداد های فنی و پروژه ها ، برآورد اعتبار مورد نیاز مسائل فنی و پروژه هاومدیریت پسمادکارخانه فعالیت دارد.کادردفترفنی شامل یک مهندس مکانیک بعنوان معاونت فنی مهندسی،یک مهندس سیالات ،یک مهندس برق والکترونیک ویک کارشناس ارشدمحیط زیست میباشد.دفترفنی علاوه برعملکرد بالا بر روی کارکرد بخشهای مختلف فنی بشرح زیر نظارت کامل دارد.

 

بخش مدیریت پسماند  در زمینه تعامل با سازمان  محیط زیست  از طریق ارسال گزارشهای خود اظهاری زیست محیطی ،پی گیری  امور تصفیه خانه فاضلاب  ،پی گیری  روند اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند .   پیگیری امور مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS)،آزمایشات ادواری مطابق باالزامات سازمان محیط زیست شامل(پساب خروجی  تصفیه خانه ،هواوصوت)توسط آزمایشگاههای معتمدسازمان محیط زیست فعالیت مینماید.

بخش تاسیسات متشکل از یک مهندس تاسیسات و دونفر پرسنل  مسئول تعمیر و نگهداری چیلرها ، هواسازها ، پکیج ها و کولرهای کارخانه میباشد.

بخش تراشکاری متشکل از سه نفر تراشکار  مسئول تراشکاری قطعات دستگاهها میباشد.

بخش آهنگری متشکل از دو نفر آهنگر کلیه کارهای آهنگری کارخانه راعهده داراست.

بخش تعمیرات خودروهای صنعتی متشکل از دو نفر پرسنل مسئول تعمیر و نگهداری پالت تراکها ، استاکرها و لیفتراکهای کارخانه  میباشد.

بخش  لوله کشی متشکل از سه نفر پرسنل کلیه کارهای تعمیر و نگهداری  سیستم های لوله کشی آب ، بخار و هوای فشرده کارخانه راعهده دارمیباشد.

بخش برق تاسیسات متشکل از دونفر پرسنل مسئول تعمیر و نگهداری شبکه برق کارخانه ، پست های برق و برق اضطراری کارخانه وکنترل سیستم ارتینگ وپی کیری ارت سنجی سالیانه میباشد.

بخش برق داروئی شامل سه نفر پرسنل برق کلیه کارهای تعمیر و نگهداری تابلوهای برق ساختمان تولید، تعمیر و نگهداری سیستم برق دستگاههای تولیدی رابعهده دارد.

بخش نیروگاه متشکل از سیزده نفر پرسنل مسئول تعمیر و نگهداری سیستم بخار ،کمپرسورهای هوای فشرده ، ژنراتورها، سیستم آب دیونیزه کارخانه ، سیستم آبگرم کارخانه  وپیگیری تستهای سالیانه هیدرواستاتیک دیگهای بخارمیباشد.

بخش فنی داروئی متشکل از شش نفر پرسنل  مسئول تعمیر ونگهداری کلیه دستگاههای تولید کارخانه  ودرصورت نیازتعمیرات کلی برروی دستگاهها میباشد.

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت داروسازی تولید دارو می باشد. © 2023

طراحی وب سایت توسط دارکوب | میزبانی وب هاستینگ با دارکوب