بازدید از شرکت آمادپلاست فارمد

بازدید مدیران شرکت داروسازی تولیددارو از شرکت آماد پلاست فارمد…

بازدید وزیر بهداشت از غرفه شرکت داروسازی تولیددارو

بازدید جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشک…

انتصاب جناب آقای مهندس صابونی به عنوان مدیر عامل شرکت داروسازی تولیددارو

در سایه تأییدات الهی طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس مرتضوی مدیر…