فهرست مطلب

در صنایع داروسازی به منظور حصول اطمینان از کیفیت فراورده های دارویی تولید داخل و اعمال دقیق استانداردهای وزارت بهداشت ودرمان در ساخت محصولات دارویی ،واحد مسئول فنی با مسئولیت قانونی مسئول فنی جهت نظارت و اجراء وظایف ایجاد می گردد.واحد مسئول فنی شامل یک نفر داروساز به عنوان مسئول فنی و کارشناسان داروساز ، شمیسیت و همچنین مسئول دفتر (شمیست) جهت اجراء و پیشبرد وظایف مربوطه می باشد .

.وظایف  واحد مسئول فنی شامل 2 بخش به شرح ذیل تعریف میگردد:

 

الف) وظایف در برابر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

نظارت بر تهیه تاریخچه هر بچ (Bach record  ) شامل کلیه اطلاعات تولید و نتایج کنترل کیفی محصولات جهت آزاد سازی هر بچ محصول برای تحویل به پخش یا صادرات که توسط کارشناس با تجربه و آموزش دیده براساس دستورالعمل مدون انجام و با نظارت نهایی مسئول فنی به اجراء در می آید.

تحقیق اثبات مطابقت اقدامات انجام گرفته برای اخذ پروانه ساخت داروهای جدید و اقدام به موقع برای تمدیدو اصلاح پروانه ساخت محصولات جاری طبق ضوابط GMP  و DMF که توسط کارشناسان داروساز و شمیست با تجربه و آموزش دیده انجام و با نظارت و تائید نهایی مسئول فنی به اجرا در می آید.

ارائه گزارش بازرسی های دوره ای کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو به منظور انجام اصلاحات و رفع نواقص به واحدهای ذیربط کارخانه و اطلاع به مدیریت محترم عامل (شرکت مسئولیت پیشبرد اجرایی اصلاحات درخواستی و رفع نواقص را بر عهده دارد)همچنین ارائه گزارش اقدامات اصلاحی و برنامه زمان بندی جهت رفع نواقص در مهلت مقرر به اداره کل نظارت بر امور دارو به عهده واحد مسئول فنی می باشد.

ابلاغ و نظارت بر کلیه ضوابط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی را در مورد تولید محصولات دارویی (مشتمل بر فرمولاسیون ، ساخت ، کنترل ، بسته بندی و نگهداری )

 

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت داروسازی تولید دارو می باشد. © 2023

طراحی وب سایت توسط دارکوب | میزبانی وب هاستینگ با دارکوب