باید به توصیه شرکت سازنده و برگ راهنمای محصول توجه نمود.

بعضی از مسکن ها در افرادی که مشکلات بیماری های قلبی عروقی ،کلیوی ، کبدی و گوارشی دارند

باید ساعتهای مشخصی که توسط پزشک تجویزشده است رعایت شود

مصرف منطقی دارو به این معناست که بعد از بروز بیماری در فردبیمار باید به پزشک مراجعه کند

تداخلات دارویی به معنایی اثر متقابل داروها بر یکدیگر است .

دارو های قاچاق و تقلبی غیر مجاز مراحل توزیع و پخش را بدون رعایت استاندارد های لازم


Copyright © 2019 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob