فرم استخدام

نام خانوادگی: :نام
شماره شناسنامه: :نام پدر
تاریخ تولد: :کد ملی
عکس-تصویر ارسالی دارای حداکثر سایز150کیلو بایت :محل تولد
مرد زن
:جنسیت
متاهل مجرد
:وضعیت تاهل
سایر موارد معافیت موقت معافیت دائم پایان خدمت
:وضعیت نظام وظیفه
 
سوابق تحصیلی
دانشگاه تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی نوع مدرک
 
دوره ها و مدارک تخصصی
مدت دوره تاریخ خاتمه نام و محل موسسه نام دوره/مدرک
سایر مهارت های تخصصی شامل نرم افزارها، تکنولوژی ها
 
سوابق کاری
تلفن شرکت علت کناره گیری تاریخ شروع-خاتمه سمت نام شرکت
 
آشنایی با زبان های خارجی
صحبت کردن نوشتن خواندن نام زبان
پروژه ای مشاوره ای-ساعتی تمام وقت
:نوع همکاری
:حقوق درخواستی
:آدرس
:کد پستی
:تلفن
:تلفن همراه
:پست الکترونیک شخصی
 
معرف ها
تلفن وابستگی با متقاضی شغل نام و نام خانوادگی
:سایر توضیحات
کد را وارد نمایید


Copyright © 2020 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob