فهرست مطلب

دستگاه ها :

Polari meter /Atomic absorption / pH meter/ Flame Photometer/ Conductivity meter/ instrument for autoclave and sterilization cycle control/ Digital balance /Gas chromatography (GC)/Infra red (IR)/ UV/VIS Specter photometer / High performance liquid chromatography(HPLC)/ Digital burette// Oven (25- 250) °C/ Water bathes /FT-IR / Flourimeter / Dissolution
//Magnetic stirrer and rotator / Conductivity meter and Magnetic stirrer/Laboratory Muffle Furnace (200- 1100) °C/ Microscope/ Incubators and Ovens/ Incubator for culture medium/ Sterility test instruments/ LAL kits and water baths for pyrogen test/ Colony counter/ Laminar flow/ Laboratory centrifuge/ Freezer and refrigerator/ Autoclaves/Mechanical shake

Disintegration/ Friability – Abrassion/ Tablet Hardness Tester / Laser Particle Analyzer / Ultrasonic – Cleaner / Moisture Analyzer/ Polarimeter / Viscosimeter – Ostwald / Viscosimeter – Rotary / Furnace / Vaccum Oven/ Centrifuge / Vacum Pump

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت داروسازی تولید دارو می باشد. © 2020

طراحی وب سایت توسط دارکوب | میزبانی وب هاستینگ با دارکوب